Park im. Marii Skłodowskiej-Curie znajduje się pomiędzy ulicami: Wawelską, Marii Skłodowskiej, budynkiem Instytutu Onkologii oraz zabudową mieszkalną. Powstał w latach 30. XX w. początkowo jako skwer, a po II wojnie światowej został przekształcony w park miejski. Na 2 hektarach rośnie stary drzewostan, w przewadze złożony z klonów srebrzystych. Park wraz z pomnikiem patronki i zabytkowym drzewostanem, jest nie tylko strefą relaksu, ale też formą upamiętnienia wybitnej Polki. Nadszedł czas na odnowienie tego miejsca, które powinno być wizytówką Ochoty.

Planowany remont zaniedbanego parku poprzedzają konsultacje społeczne. W związku z tym realizowany jest projekt w ramach zadania “Moderacja i przygotowanie konsultacji społecznych związanych z rewaloryzacją Parku im. Marii Curie-Skłodowskiej przy ul. Wawelskiej w Warszawie” i składa się z działań partycypacyjnych oraz projektu koncepcyjnego rewitalizacji parku. Odbywa się pod hasłem “Z Marią o ogrodach – podziel się pomysłem na park”. Celem projektu jest stworzenie koncepcji uzupełnienia istniejącej zieleni i infrastruktury parku o nowe elementy, zgodne z potrzebami użytkowników. Jednocześnie, dodatkowym celem jest wyeksponowanie ciekawej historii parku i nadanie mu rozpoznawalnej tożsamości – stąd zainteresowanie patronką parku oraz jej uczestnictwem w jego powstaniu. Projekt powstaje na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnicy Ochota, a nad jego realizacją pieczę sprawuje Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich. Zadanie realizują wspólnie Centrum Doradztwa Strategicznego z siedzibą w Krakowie oraz arch. Agnieszka Baryła reprezentująca grupę projektową [Winkle] z siedzibą w Warszawie.

W dniach 18-25 czerwca 2018 roku miały miejsce konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania terenu parku. Podczas działań plenerowych w parku zrealizowano wystawę czasową „Maria i kwiaty” przygotowaną przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i zorganizowaną przez Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem i zachęciła sporo osób do aktywnego wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu. Furorę zrobiła część wystawy pokazująca kwiaty nazwane na cześć Marii Skłodowskiej-Curie i już padły wnioski, iż należy koniecznie zasadzić w parku powojniki i róże. Punktowi konsultacyjnemu, oprócz wystawy, towarzyszyła też gra terenowa. Uczestnicy dostawali mapkę i listę pytań dotyczących ogrodniczych pasji naszej dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla, a odpowiedzi musieli odszukać w parku.